artykuł nr 51

Uchwała Nr 292/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

artykuł nr 52

Uchwała Nr 291/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu za zad. pn. „Modernizacja dróg gminnych”

artykuł nr 53

Uchwała Nr 290/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 289/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

artykuł nr 55

Uchwała Nr 288/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą Województwo Jurajskie.