artykuł nr 46

Zarządzenie nr 79/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 78/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 77/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 76/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 75/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych