artykuł nr 36

Zarządzenie nr 89/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 88/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 87/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 86/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 85/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.