artykuł nr 31

Zarządzenie nr 94/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 93/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 92/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 91/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 90/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.