artykuł nr 21

Zarządzenie nr 104/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 103/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 102/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja ulicy Zielonej w miejscowości Kłomnice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 101/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 100/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.