artykuł nr 101

Zarządzenie nr 24/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości położonej w Nieznanicach.

artykuł nr 102

Zarządzenie nr 23/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 r.

artykuł nr 103

Zarządzenie nr 22/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005r.

artykuł nr 104

Zarządzenie nr 21/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 rok.

artykuł nr 105

Zarządzenie nr 20/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Kłomnicach.