artykuł nr 76

Zarządzenie nr 49/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Aldony Siemińskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 48/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Agnieszki Borowieckiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 47/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Agnieszki Michoń ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 46/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Agaty Krok ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 45/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu działek położonych na terenie gminy Kłomnice