artykuł nr 71

Zarządzenie nr 53/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 64/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 52/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 51/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 50/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zdających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.