artykuł nr 1

Uchwała Nr 276/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Konarach imienia Jana Pawła II.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 275/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : bezprzetargowego zbycia części działki nr 549/3 położonej w Nieznanicach stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz P.A.T. Bugała sp.j. Częstochowa ul. Legionów 100

artykuł nr 3

Uchwała Nr 274/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: stanowiska dot. zmiany decyzji scaleniowej.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 273/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK