artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 84/2004

Zarządzenie Nr 84/2004 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 28.09. 2004 roku w sprawie : przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 83/2004

Zarządzenie Nr 83/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownią ścieków z b

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 82/2004

Zarządzenie Nr 82/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z za

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 81/2004

Zarządzenie Nr 81/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Pacierzów” współfinansowanego w

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 80/2004

Zarządzenie Nr 80/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wąska) w miejscowości Bart