artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 89/2004

Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 października 2004r w sprawie: nabycia na rzecz Gminy nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 88/2004

Zarządzenie Nr 88/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 października 2004r w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Garnku.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 87/2004

Zarządzenie Nr 87/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09. 2004r w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia na czas oznaczony lokalu położonego w Kłomnicach

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 86/2004

Zarządzenie Nr 86/2004 Wójta gminy Kłomnice z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2004 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 85/2004

Zarządzenie Nr 85/2004 Wójta Gminy Kłomnice – Szefa OC Gminy Kłomnice z dnia 28 września 2004 roku. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.