artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 109/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 108/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 107/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.