artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 64/2004

Zarządzenie Nr 64/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r,

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 63/2004

Zarządzenie Nr 63/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.08.2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 62/2004

Zarządzenie Nr 62/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 sierpnia 2004r w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 61/2004

Zarządzenie Nr 61/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 60/04

Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.07.2004 r. w sprawie: ewidencji i poboru podatków i opłat.