artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego w miejscowości Garnek ul. Główna 5d

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 118/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie :ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 117/2004 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 116/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 115/2004 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia działki będącej własnością gminy w drodze pisemnego przetargu ofert.