artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 124/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2004 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 123/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2004 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 122/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 121/2004 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości położonej w Nieznanicach.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej.