artykuł nr 1

Ogłoszenie na temat konkursu ofert na p.n....

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice”.

artykuł nr 2

Ogłoszenie na temat konkursu ofert na p.n....

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwie Kłomnice.”

artykuł nr 3

Ogłoszenie na temat konkursu ofert na...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej poprzez rozgrywki piłki siatkowej.”

artykuł nr 4

Ogłoszenie na temat konkursu ofert na...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwie Zawada.”

artykuł nr 5

Ogłoszenie na temat konkursu ofert na...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej poprzez propagowanie sportów rowerowych.”