artykuł nr 1

DECYZJA NR 54/2003

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administra

artykuł nr 2

DECYZJA NR 67/2003

Na podstawie art. 28,art. 34 ust. 4 i art 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r -k.p.a. (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Dostępne kategorie:
2003
2004
2005