artykuł nr 1

Zawiadomienie stron postępowania

Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów, żądań przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Warty dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zawadzie.