artykuł nr 16

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2007

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

artykuł nr 17

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

artykuł nr 18

Terminy i sposób płatności

Podatek od nieruchomości uiścić można w ratach (od 2 do 4) lub w całości, w dniach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wpłaty dokonać można: - do rąk sołtysa- w Urzędzie Gminy- przez pocztę lub rachunek bankowy