artykuł nr 11

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała 80/XI/2011

Przepisy odnośnie zwolnień z podatku: Uchwała 81/XI/2011

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych: Uchwała 83/XI/2011

artykuł nr 12

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

artykuł nr 13

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

artykuł nr 14

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2009

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

artykuł nr 15

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2008

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:...