artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Kłomnice

Komisja Finansów, Mienia i Rolnictwa

1. Włodzimierz Kopka - Przewodniczący (do 4 kwietnia 2021)

2. Tomasz Igielski - Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Bartnik - Przewodniczący

4. Małgorzata Nalewajka

5. Andrzej Wilk

6. Jarosław Łapeta

7. Wanda Kusztal

8. Anna Koza

9. Kazimierz Wilkoszewski

10. Marek Szymczak

11. Stanisław Matuszczak (od 2 września 2021)

 

Komisja Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy

1. Wojciech Szymczyk - Przewodniczący

2. Włodzimierz Kopka (do 4 kwietnia 2021)

3. Paweł Kowalik

4. Adam Derda

5. Jarosław Łapeta

6. Wanda Kusztal

7. Kazimierz Wilkoszewski

8. Marek Szymczak - Wiceprzewodniczący

 

Komisja Rewizyjna

1. Paweł Kowalik - Przewodniczący

2. Tomasz Igielski

3. Adam Derda - Wiceprzewodniczący

4. Anna Koza

5. Józef Koza

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Jarosław Łapeta

2. Tomasz Bartnik - Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Igielski - Przewodniczący

Dostępne podkategorie:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji