artykuł nr 1

Skarbnikiem jest Pani Ewa Dąbrowska

Kontakt:
tel. (034) 328-11-22
e-mail: skarbnik@klomnice.pl