artykuł nr 1

Sekretarz Urzędu Gminy Kłomnice

Urzędem opiekuje się Pani Bożena Lara

Kontakt:
 tel:   (034) 3281-11-22
 e-mail:  sekretarz@klomnice.pl