artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 

PARTER

STANOWISKO

Pokój nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 2

Sala ślubów

Pokój nr 3

Insp. ds.rady gminy, Opłaty adiacenckie

Pokój nr 4

-

Pokój nr 5

Insp.ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

I PIĘTRO

Pokój nr 101

Kasa

Pokój nr 103

Sekretariat, Wójt Gminy, Zastępca Wójta

Pokój nr 104

Skarbnik Gminy

Pokój nr 105

Podatki

Pokój nr 106

Inspektor ds. straży, obrony cywilnej i wojskowości

Pokój nr 107

Księgowość budżetowa

Pokój nr 108

Sekretarz Gminy, Radca Prawny

Pokój nr 109

Promocja gimny i współpraca z organizacjami pozarządowymi

II PIĘTRO

Pokój nr 201

Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami

Pokój nr 202

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Pokój nr 202A

Informatyk

Pokój nr 203

Obrót ziemią, mienie komunalne i gospodarka mieszkaniowa

Pokój nr 204

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień publicznych i Infrastruktury

Pokój nr 205

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Pokój nr 206

-

Pokój nr 207

Insp.ds. opłat za wodę i kanalizację

Pokój nr 208

Insp. ds. rolnictwa i leśnictwa

Pokój nr 209

Insp. ds. ewidencji działalności gospodarczej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i BHP

Pokój nr 210

Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska