artykuł nr 1

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Kłomnice czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  • Przewodniczący Rady Gminy
  • Wójt Gminy przyjmuje we wtorki od 13:00 do 16:00
  • Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów codziennie w godzinach pracy urzędu

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie przez Panią Dorotę Kowalczyk insp. d/s obsługi sekretariatu