główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 września...

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 września...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Kłomnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

artykuł nr 3

Informacja dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

INFORMACJA

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Informujemy, iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kłomnice:

pokój nr 208 – II piętro, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek - od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 września 2019r.

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019...

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kłomnice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019...

Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.