główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07.2019

OR.0050.116.2019 Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07.2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ), zarządzam co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego U...

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:16

2. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystoś...

Utworzony: 2015-04-20 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:08

3. Rok 2019

Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:07

4. Rok 2019

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:07

5. Rok 2019

Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:06

6. Rok 2019

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalny...

OGŁOSZENIE GP.OŚ-G.7113.3.2019 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia18.07.2019 r. w sprawie : Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2019r położonych na obszarze gminy Kłomnice I półrocze Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918r 1919-1945 1946-1970 1971-2002 po 2002r zły* dobry zły...

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:46

7. Rok 2019

Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07.2019

OR.0050.112.2019 Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07. 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506, ) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r...

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:41

8. Rok 2019

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:31

9. Rok 2019

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:31

10. Rok 2019

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:28

11. Rok 2019

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:28

12. Rok 2019

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:28

13. Rok 2019

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:27

14. Rok 2019

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:27

15. Rok 2019

Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:27

16. Rok 2019

Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:26

17. Rok 2019

Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:26

18. Rok 2019

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:26

19. Rok 2019

Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:25

20. Rok 2019

Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 14:25