główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunlanych, po...

17/01/2019 S12 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Kłomnice: Usługi związane z odpadami 2019/S 012-024140 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 Kłomnice 42-270 Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Stępień Tel.: +48 343281122 E-mail: astepien@klomnice.pl Faks: +48 343281121 Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bi...

Utworzony: 2019-01-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 10:35

2. Rok 2018

Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.179.2018 Zarządzenie Nr 179/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 178/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomni...

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 12:07

3. Urząd

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2019

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:58

4. Biblioteki

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminne Biblioteki Publicznej

Utworzony: 2008-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:55

5. Rok 2019

Protokół Nr V.2019

V Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 30.01.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:30 do 8:51. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski otworzył V Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Głos zabrał Wójt p. Piotr Juszczyk prosząc o uczczenie minutą ciszy zmarłego byłego radnego Rady Gminy Kłomnice Stanisława Ociepy. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakow...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:47

6. Rok 2019

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2019

OR.0050.17.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2019r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych. Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczyc...

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:37

7. Rok 2019

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2019

OR.0050.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2019r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych. Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom ...

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:34

8. Rok 2019

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatw...

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice WÓJT GMINY KŁOMNICE Ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 I. P...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 13:32

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.02. 2019

OR.0050.20.2019 Zarządzenie Nr 22/ 2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.02. 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ko...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 13:27

10. Rok 2019

Zarządzenie Nr 21/ 2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 13:24

11. Rok 2019

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.01.2019

OR.0050.15.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.01.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się,...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:54

12. Rok 2019

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.01.2019

OR.0050.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: - decyzją Wojewody Śląsk...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:52

13. Rok 2019

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2019

OR.0050.2.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kłomnice Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077) jak również na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok oraz Nr 26. IV.2018 z dnia 28.12.201...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:50

14. Rok 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2019

OR.0050.1.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25.IV.2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zarządza się, co ...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:49

15. Rok 2019

Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2019

Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w spra...

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:44

16. Rok 2018

Zarządzenie nr 181/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.181.2018 Zarządzenie Nr 181 /2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2018 roku w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017r, poz. 2342 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice: a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zara...

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 15:08

17. Rok 2018

Zarządzenie nr 182/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.182.2018 Zarządzenie Nr 182/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z bieżącym wykonaniem ...

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 15:08

18. Rok 2018

Zarządzenie nr 178/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.178.2018 Zarządzenie Nr 178/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z bieżącym wykonaniem ...

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 15:06

19. Rok 2018

Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2018

OR.0050.173.2018 Zarządzenie Nr 173/2018 z dnia 10.12.2018r w sprawie powołania zespołu powypadkowego Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy ( t.j Dz. U z 2018r, poz. 917) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U z 2009r , Nr 105, poz. 870 ) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję zespół powypadkowy w składzie: Katarzyna Duda- inspektor ds. BHP – Przewodnicząca zespołu po...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:59

20. Rok 2019

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2019

OR.0050.4.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki pod plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydlów. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Pr...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:47