główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Wybory parlamentarne 2019

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 października 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 października 2019 r. dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019r. Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze, na terenie Gminy Kłomnice , rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 13 października 2019 r. od godziny: Obwodowa Komisja nr 1 Szkoła Kłomnice - od godziny 6:00 Obwodowa Komisja nr 2 Gminny Ośrodek Ku...

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 15:04

2. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

W załaczniku Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice.

Utworzony: 2016-01-27 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 08:31

3. Rok 2019

Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.

Ogłoszenie nr 594036-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. Gmina Kłomnice: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któryc...

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 15:29

4. Wybory parlamentarne 2019

Informacja o terminie szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Urzędnik Wyborczy Gminy Kłomnice informuje o terminie szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42- 270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro). Obecność obowiązkowa.

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 09:44

5. Rok 2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 13:56

6. Rok 2019

Protokół Nr X.2019

X sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 11.09.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:35. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył X sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referató...

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 10:52

7. Rok 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.09.2019r.

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 11:05

8. Formularz A - wnioski

PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIARAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU...

PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIARAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Lp. Karta informacyjna 1 Nazwa karty/rok 2/2019 2 Rodzaj dokumentu Wniosek 3 Temat dokumentu Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji 5 Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiając...

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 11:20

9. Formularz A - wnioski

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU...

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Lp. Raport o oddziaływaniu na środowisko 1 Nazwa karty/rok 3/2019 2 Rodzaj dokumentu Wniosek 3 Temat dokumentu Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5 Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię...

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 11:11

10. Wybory parlamentarne 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych po...

Treść w załącznikach

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 08:15

11. Wybory parlamentarne 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych k...

Treść w załączniku

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 08:12

12. Wybory parlamentarne 2019

Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych

Treść w załączniku.

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 14:31

13. Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat w miejscowości Niezna...

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 144/2019 z dnia 17.09.2019r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. Działka nr ewid. 226 o pow. 0,3457 ha, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00149948/5, położona w miejscowości Nieznanice, na której zlokalizowany jest zbiorni...

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 15:21

14. Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze pisemnego pr...

WYKAZ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 143/2019 z dnia 16 września 2019r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę: Miejscowość Nr działki pow. w ha w tym użytki w ha Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrz...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 11:04

15. Rok 2019

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat części lokalu użytkowego w miejs...

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 92/X/2019 z dnia 11 września 2019 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości że przeznacza się do najmu na okres do 3 lat, część lokalu użytkowego o pow. 1 m2, znajdującego się na II piętrze w budynku w Kłomnicach „Zespół Gminny Nr 2” przy ul. Strażackiej 18A, na d...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 11:02

16. Rok 2019

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:22

17. Rok 2019

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

OR.0050.111.2019 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia w bezpłatne użyczenie części działki pod boisko do piłki nożnej i siatkowej dla mieszkańców sołectwa Lipicze na czas nieokreślony. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506.) zarządza się, co następuje: § 1. Przyjąć w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony cześć działki 658/1 oraz 658/2 w wymiarach 130x50 metró...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:21

18. Rok 2019

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019

OR.0050.115.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 506.) i art. 39 ust.1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2204.) zarządza się, co następuj...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:19

19. Rok 2019

Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.09.2019

OR.0050.137.2019 Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 września 2019 r. w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.), zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kłomnice oraz art. 13 ust. ...

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:15

20. Rok 2019

Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2019

OR.0050.136.2019 Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 .) i art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wynajmuje się na okres do 3 lat tj. od 01.10.2019 r. d...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:14