główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Wybory ławników 2020-2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku zawiadamiam, że najpóźniej w październiku b.r. Rada Gminy Kłomnice w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Zgodnie z w/w pismem Rada Gminy wybierze 3 ławników: - do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2 - do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1 w tym do Sądu Pracy - 1 Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) ...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 15:44

2. Rok 2019

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do bezprzetargowego ...

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 72/2019 z dnia 15.05.2019r. Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz: P. Dominika Dobrakowskiego obręb Numer działki Pow. w ha W tym użytki Numer księgi wieczystej Proponowany...

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 10:08

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach ka...

treść w załączniku

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:08

4. Statut

Statut Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2018 przyjmująca Statutu Gminy Kłomnice Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice

Utworzony: 2003-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:01

5. Rok 2019

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.04.2019

OR.0050.61.2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/ 2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych w 2019 roku. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz § 23 ust 3 załącznik od 1- 23 Uchwały nr 233/XXVIII/2013 z dn. 04.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomni...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:57

6. Rok 2019

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.04.2019

OR.0050.60.2019 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: § 1. Powołać komisję przetar...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:56

7. Rok 2019

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.04.2019

OR.0050.55.2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedłuża się na okres do 3 lat tj. od 01.05....

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:55

8. Rok 2019

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.04.2019

OR.0050.54.2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Witkowice na czas oznaczony do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia...

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:53

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2019

OR.0050.67.2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje : § 1. W dniu 02 maja 2019 roku ustala się czas pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach w godzinach od 7³° do 13³°. § 2. Wykona...

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:53

10. Rok 2019

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 07.05.2019

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:42

11. Rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 15:55

12. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja z dnia 09.05.2019

INFORMACJA dotycząca szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kłomnice dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, w Gminie Kłomnice odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek): OKW od nr 1 do nr 6 o godzinie 15.30 OKW od nr 7 do nr 12 o godzinie 17.30 w Budynku Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 18, 42- 270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro). Obecność obowiązkowa.

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 14:30

13. Sołectwa

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2019-2023

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko Telefon 1. Adamów Małgorzata Ociepa 723540981 2. Bartkowice Szymon Wdowiński 34 3281 116 503085964 3. Chmielarze Krzysztof Bekus 789112156 4. Chorzenice Janusz Bławat 600751140 5. Garnek Halina Koza 667858715 6. Karczewice Tomasz Sojda 508332162 7. Kłomnice Stanisław Matuszczak 34 3281 350 781927851 8. Kuźnica Sławomir Jurczyk 601681966 9. Konary Aneta Krok 697903299 10. Lipicze Monika Kokoszka 501793948 11. Michałów Zbigniew Modlasiński 34 3281 491 695847698 12...

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 08:05

14. Rok 2019

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.

WÓJT GMINY KŁOMNICE Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy. Miejscowość Nr działki pow. w ha w tym użytki w ha Nr księgi wieczystej Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy 34/3 1,15 RV-1,02, RVI-0,13 CZ1C/00075537/1 0,40 205 0,84 RV-0,49, RVI-0,35 CZ1C/00083935/0 0,20 160/1 0,84 RV-0,20, RVI-0,46, PsV-0,18 CZ1C/00083935/0 0,15 144/1 0,18 RVI-0,18 CZ1C/00083935/0 - Razem pow. 3,01 ha Razem czynsz 0,75 826 0,18 Lz/ŁV-0,08, ŁV-0,10 CZ1C...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 14:07

15. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kłomnice dla wy...

W nawiązaniu do postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń członków Obwodowych Komisji Wyborczych informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kłomnice odbędzie się 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42- 270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro). Obecność obowiązkowa.

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 13:47

16. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych kom...

Treść w załączniku.

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:59

17. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie zwołania pierwszych posi...

Treść w załączniku

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:58

18. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r. o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu ...

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:26

19. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kłomnice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ...

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:24

20. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KŁOMNICE o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019r. W urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wybo...

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:21