Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. Na podstawie art. 178 § 1 - § 6ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dn...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 15:20

2. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. Na podstawie art. 178 § 1 - § 6ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z d...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 15:20

3. Wybory samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczegow Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. Z uwagi na art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Częstochowie II informuje, że liczba mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: kłobuckiego ilublinieckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: Nazwa jednostki Liczba mieszkańców gm. Kłobuck 20282 gm. Krzepice 9202 gm. Lipie 6336 gm. Miedźno 7603 gm. Opatów 6825 gm. Panki 5076 gm. Popów 5986 gm. Przystajń 5929 gm. Wręczyca Wielka 17729...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:36

4. Wybory samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczegow Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Z uwagi na art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, że liczba mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz w Częstochowie (mieście na prawach powiatu) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: Nazwa jednostki Liczba mieszkańców gm. Blachownia 12726 gm. Dąbrowa Zielona 3972 gm. Janów 5999 gm. Kamienica Polska 5503 gm. Kłomnice 13510 g...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:34

5. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomieńo utworzeniu komitetów wyborczychw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastzarządzonych na dzień 21 października 2018. Komitety wyborcze, o których mowa w art. 84 § 4, art. 88 § 1, art. 89 § 1, art. 402 § 1, art. 403 § 3, 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:22

6. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komitety wyborcze, o których mowa w art. 84 § 4, art. 88 § 1, art. 89 § 1, art. 402 § 1, art. 403 § 3, 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyb...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:21

7. Wybory samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r.poz. 1438 oraz z...

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 15:14

8. Kierownicy jednostek oświatowych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2017

Utworzony: 2018-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:37

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.04.2018

OR.0050.49.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z decyzją Wojewody Śląskieg...

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:35

10. Rok 2018

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.04.2018

OR.0050.50.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 49/2018 z dnia 26.04.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nas...

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:21

11. Rok 2018

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

OR.0050.64.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 317.XLII.2018 z dnia 18.05.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następu...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:19

12. Rok 2018

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.05.2018

OR.0050.75.2018 Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z decyzją Wojewody Śląskiego: -...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:17

13. Rok 2018

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.05.2018

OR.0050.76.2018 Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 75/2018 z dnia 30.05.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następu...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:45

14. Rok 2018

Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

OR.0050.91.2018 Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak również zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 326.XLIII.2018 z dnia 22.06.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza si...

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:43

15. Rok 2018

Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2018

OR.0050.95.2018 Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 czerwiec 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z decyzją Wojewody Śląskieg...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:41

16. Rok 2018

Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2018

OR.0050.96.2018 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 95/2018 z dnia 27.06.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nast...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:40

17. Rok 2018

Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.07.2018

OR.0050.105.2018 ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 104¹§ 1, art 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 917 oraz poz. 1076 ze zmianami, ustawyz dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2018 r. poz.1260) zarządzam co następuje : § 1. W Zarządzeniu Nr. 46/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie Re...

Utworzony: 2018-07-15 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:37

18. Rok 2018

Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07.2018

OR.0050.103.2018 Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §1.W związku z: -decyzją Wojewody Śląski...

Utworzony: 2018-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:34

19. Rok 2018

Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.07.2018

OR.0050.104.2018 Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 103/2018 z dnia 17.07.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nas...

Utworzony: 2018-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:33

20. Rok 2018

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2018

Ogłoszenie nr 598966-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz w...

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:17