główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018

Treść oświadczeń w załączniku.

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 - koniec kadencji

 Oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Oświadczenia majątkowe MB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016

artykuł nr 5

Korekty Oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015