artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2021 wraz z korektami

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2020 wraz z korektami

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2019

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018 wraz z korektami

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018

Treść oświadczeń w załączniku.