główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr 92/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 91/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 90/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Kłomnice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

artykuł nr 34

Uchwała Nr 89/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 35

Uchwała Nr 88/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.