główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr 57/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 56/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 55/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 r.

artykuł nr 34

Uchwała Nr 54/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 35

Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.