artykuł nr 31

Uchwała Nr 101/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 32

Uchwała Nr 100/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 99/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 34

Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Sądu Pracy.

artykuł nr 35

Uchwała Nr 97/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.