główna zawartość
artykuł nr 66

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

artykuł nr 67

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

artykuł nr 68

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

artykuł nr 69

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę drogi krajowej DK-91 od miejscowości Rudniki do Radomska wraz z budową obwodnicy Kłomnic, ciągów pieszo - rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej.

artykuł nr 70

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku