główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 57

Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 58

Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

uchylająca uchwałę nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku

artykuł nr 59

Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Kłomnice.