główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała Nr 32/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

artykuł nr 57

Uchwała Nr 31/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 58

Uchwała Nr 30/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 59

Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.