główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka

artykuł nr 55

Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ulicy Klonowej