główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr 37/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 35/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 34/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Chorzenice

artykuł nr 55

Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pacierzów.