artykuł nr 51

Uchwała Nr 81/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania.

artykuł nr 55

Uchwała Nr 77/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ulepszenia działań organizacyjnych umożliwiających przyznawanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Kłomnice oraz publikacja na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach informacji o procedurze składania wniosków o przyznanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi