główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 2

Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 51/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie: dotyczącym rozważenia możliwości utworzenia gminnej rady seniorów oraz dokonania objazdu na terenie całej gminy przez radnych, celem poprawy uciążliwych warunków życia mieszkańców, jakim są nieutwardzone drogi gminne.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1024S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) - Gmina Kłomnice