główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Uchwała Nr 121/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Uchwała Nr 120/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 4

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach ul. Strażacka 18A.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.