główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 19.03.2013r.

przebudowa stacji transformatorowej wraz z przebudową sieci przy ul. Nowej i Szkolnej w msc. Kłomnice.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 19.03.2013r.

budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Adamów ul. Dojazdowa.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 04.02.2013r.

budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 04.02.2013r.

budowa windy dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Kłomnicach

artykuł nr 25

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali...

Ogłoszenie o czynszach