artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa stacji transformatorowej wraz z przebudową sieci przy ul. Nowej i Szkolnej w msc. Kłomnice.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Adamów ul. Dojazdowa.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa windy dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Kłomnicach

artykuł nr 25

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu...

Ogłoszenie o czynszach