Urząd pracuje w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  • WÓJT GMINY w każdy wtorek od 13.00 do 17.00
  • Kierownicy Referatów
    codziennie w godzinach pracy urzędu:
    • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie.