główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 188/4 obręb Zdrowa

 

 

 Kłomnice, dnia 16.08.2016r

O G Ł O S Z E N I E


 

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości j położonej obręb Zdrowa ul. Zielona  oznaczonej  nr 188/4 o pow.0,2514 ha,  księga wieczysta CZ1C/00047469/8, który odbył się 08.08.2016r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 20 790,00 zł.

Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywca nieruchomości został Pan Bartosz Markowski, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 21 000,00 zł  brutto.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.