główna zawartość
artykuł nr 1

Ogloszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 144/1 obręb Chmielarze.

  Kłomnice, dnia 16.08.2016

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości  położonej obręb Chmielarze  oznaczonej  nr 144/1 o pow.0,18 ha,  księga wieczysta CZ1C/00083935/0, który odbył się 08.08.2016r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 9 000,00 zł

w tym:

- tereny mieszkaniowe – 7 380,00 zł

- obszar rolniczej przestrzeni –  1 620,00 zł (zwolniona z podatku Vat)

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 05.08.2016r nikt nie wpłacił wadium. Wobec powyższego II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.