główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 29 kwietnia 2019r.

 

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice

Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, poz 1000 i 1349 oraz Dz.U  z 2019 poz. 273), zawiadamiam, że spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, Ewidencja Ludności, pokój nr 5 (parter), w dniach od 6 maja  do 17 maja 2019r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek udostępniany jest na miejscu.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej  - zakładka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

Wniosek w sprawie reklamacji udostępniany jest na miejscu lub można pobrać ze strony internetowej: zakładka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.