główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
 
Z uwagi na art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Częstochowie II informuje, że liczba mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: kłobuckiego i lublinieckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:
 
Nazwa jednostki
Liczba mieszkańców
gm. Kłobuck
20282
gm. Krzepice
9202
gm. Lipie
6336
gm. Miedźno
7603
gm. Opatów
6825
gm. Panki
5076
gm. Popów
5986
gm. Przystajń
5929
gm. Wręczyca Wielka
17729
m. Lubliniec
22438
gm. Boronów
3368
gm. Ciasna
7522
gm. Herby
6720
gm. Kochanowice
6957
gm. Koszęcin
11737
gm. Pawonków
6548
gm. Woźniki
9579