główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-2/2016

 

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
2/2016
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowego w zakresie: stacja paliw płynnych z LPG, budynków handlowo-usługowych oraz myjni samochodowej, na działce o numerze ewid. 8/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowego w zakresie: stacja paliw płynnych z LPG, budynków handlowo-usługowych oraz myjni samochodowej, na działce o numerze ewid. 8/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  8/3
obręb Kłomnice,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
GP.OŚ-OŚ.6220.1.2016
8
Dokument wytworzył
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
11.03.2016r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
11.03.2016r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 22 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
1/2016 – wniosek
1/2016 – postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
15.03.2016r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak