główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2018

OR.0050.173.2018

 

Zarządzenie Nr 173/2018

z dnia 10.12.2018r

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 

  Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy ( t.j Dz. U z 2018r, poz. 917) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U z 2009r , Nr 105, poz. 870 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół powypadkowy w składzie:

  1. Katarzyna Duda- inspektor ds. BHP – Przewodnicząca  zespołu powypadkowego
  2. Przemysław Zieliński- inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowości i OSP

§ 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku mającego miejsce w dniu 07.12.2018r oraz sporządzenie protokołu powypadkowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.