główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 203/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2017

 OR.0050.203.2017

 
Zarządzenie nr  203/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30-11-2017 r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
 
1.   § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2.   Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:
a)   poniedziałki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30,
b) wtorki od 7.30 do 16.00,
c)   piątki od 7.30 do 15.00.
 
2. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 4.  Kasa Urzędu obsługuje interesantów podziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00, wtorki od 8.00 do 15.30 oraz w piątki od 8.00 do 14.30, za wyjątkiem ostatniego dnia każdego kwartału, tj. od 8.00 do 13.00 oraz ostatniego dnia roku od 8.00 9.00.
3. § 4 ust. 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
5.   W sprawach skarg i wniosków, przyjmują:
a)   Wójt i Zastępca Wójta – w każdy wtorek od godz. 13.00 - 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania,
 
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.