główna zawartość
artykuł nr 1

Modernizacja istniejącej stacji paliw firmy PKN ORLEN S.A. mieszczącej się w miejscowości Kłomnice przy ulicy Częstochowskiej

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 30.12.2005

 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r (Dz.U. Nr 62, poz 627 z dnia 20 czerwca 2001r z późń. zm)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 23.12.2005 na wniosek P. Tomasza Jagodzińskiego, ul. Chabrowa 41/3, 51-200 Wysoka działającego jako AGP Sp. zo.o. Al. Gen. J. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław upoważnionego do występowania w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A,               ul. Chemików 41/3, 09 – 411 Płock zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na modernizacji istniejącej stacji paliw firmy PKN ORLEN S.A. na działkach wykazanych w załączniku dostępnym
w Urzędzie Gminy Kłomnice.

 

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o wniosku o wydanie powyższej decyzji.

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 205, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

 

mgr Adam Zając