główna zawartość
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i pomocowych do realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kłomnice w ramach projektu „Równy start - szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – II

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Witkowice: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - listopad 2011r.

artykuł nr 13

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 14

I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości...

Ogłoszenie o I przetargu

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na...

ogłoszenie o I przetargu