główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn.19.12.2013r.

budowa odcinka sieci gazowej w msc. Michałów Rudn.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013r.o...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 2.12.2013r.

budowa odc. sieci gazowej, obr. Chorzenice.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 06.11.2013r.

budowa odc. wodociągu w ul. Wschodniej w msc. Skrzydlów.