główna zawartość
artykuł nr 31

Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 117/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 116/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 115/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów Rudnicki.